Realisatie: TiDi Graphics
Oud Terneuzen
Noordstraat 27
4531 GB Terneuzen
T: 0115 - 697243
E: info@oudterneuzen.nl

Vrienden worden

Vrienden van Oud Terneuzen 

  • Steunfonds Stichting Terneuzen Behoud Oude Vesting Tuinpad
  • Noordstraat 27 / 4531 GB Terneuzen / T: 0115 - 697243
  • Bankrekening nummer: NL94 RABO 0129 1979 98 t.n.v. Stichting Terneuzen BOVT
  • KVK: 22062608

Wat is het Steunfonds Stichting Terneuzen Behoud Oude Vesting Tuinpad?

Het Steunfonds Terneuzen Behoud Oude Vesting Tuinpad, is opgericht in 2004 met als belangrijkste doelstelling het betrekken van Terneuzenaren en Zeeuws Vlamingen – zowel bedrijven als particulieren – bij het instandhouden van het historische erfgoed gelegen in Oud Terneuzen (Kandeelstraat, Vissteeg, Tuinpad). Het steunfonds is opzoek naar vrienden, mensen en bedrijven, die Oud Terneuzen een warm hart toedragen.

Wat doet de stichting?

In het buurtje Oud Terneuzen staan een aantal van de weinige historische gebouwen die Terneuzen nog heeft. Zie historie. Het buurtje is gesitueerd bovenop de oude vestingwallen uit de 16e eeuw. Het buurtje met zijn eigenzinnig historisch, rustige- en afwisselend bruisend karakter is het waard om te behouden voor de stad Terneuzen en haar omgeving. De Vrienden steunen met hun (financiële) bijdrage het werk van de stichting.

Waar wordt de opbrengst voor gebruikt?

De financiële middelen die de Vrienden bijeenbrengen worden o.a. gebruikt voor het instandhouden van de historische panden, en het ontsluiten van het gebied. In de afgelopen jaren zijn de volgende projecten gerealiseerd: aanleg nieuwe straatverlichting, herbestrating Kandeelstraat en Tuinpad, aanleg grondverlichting, restauratie wapenschild in de Vissteeg, onderhoud van verschillende panden.

Uw steun is daarom hard nodig! Meldt u aan als Vriend van Stichting Terneuzen Behoud Oude Vesting Tuinpad!